Nahajate se:
Domov Objave Občinski predpisi

Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občine Domžale za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega Družbenega plana občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje občine Domžale, dopolnitev 2001