Sklep o sprejemu Programa komunalnega opremljanja za V 7 -4 Helios Količevo