Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za leto 2002 na območju občine Domžale