Sklep o sprejemu Študije »Pregled osnovnošolskega prostora v občini Domžale« za obdobje do šolskega leta 2006/07