Sklep o sprejemu Odloka o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj na Rodici