Sklep o razrešitvi člana Občinske volilne komisije Občine Domžale in imenovanje novega člana Občinske volilne komisije Občine Domžale