Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za območje D 21/1 športni park – sever – prava obravnava