Sklep o seznanitvi z Dokončnim poročilom o opravljenem nadzornem pregledu poslovanja Mladinskega kulturnega centra AKUMULATOR v letu 2003