Sklep o seznanitvi z Letnim programom Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2005