Sklep o seznanitvi z dokončnimi poročili nadzornega odbora v obdobju maj-september 2005