Sklep o sprejemu Sklepa o vključitvi v pripravo regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013 in zagotavljanju sredstev