Sklep o sprejemu informacije o delu Zdravstvenega doma Domžale in koncesionarjev v letu 2005