Dodatni sklep k Odloku o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za območje D 20 – nad Športnim parkom (Srednja šola Domžale in Medgeneracijski center Bistrica)