Sklep o sprejemu Informacije o vsebinski zasnovi, organizaciji, upravljanju in namerah Občine Domžale pri uresničitvi projekta gradnje Medgeneracijskega centra Bistrica ter mnenje mestnega arhitekta