Sklep o začasnem financiranju Občine Domžale v obdobju januar – marec 2011