Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov občinskega sveta in župana dne, 10. oktobra 2010, v Občini Domžale