Slep o sprejemu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Opekarna-Radomlje 1- prva obravnava