Slep o predstavitvi investicijskega programa gradnje garderob na stadionu v Domžalah