Sklep sprejemu informacije o poteku investicijske Hale komunalnega centra v Domžalah