Sklep o sprejemu Dokončnih poročil Nadzornega odbora za leto 2013-drugi del