Sklep o sprejemu informacije o postavljenih vprašanjih in odgovorih na svetniško vprašanje številka 10, 29, 50 in 83