Postavitev oznake visoke vode na reki Kamniški Bistrici v Domžalah

16. 6. 2017 16