26. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

6. 12. 2017 1541
Razno
Občina Domžale, konferenčna soba, 1230 Domžale
Termini
12.12.2017 ob 08.00