Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za občane

18. 4. 2018 Izbrisan U. 1799