Na vstopu v občino Domžale vas pozdravljajo nove vstopne table

6. 8. 2018 Izbrisan U. 1349