Ureditev brežine pešpoti ob Rači podhod pod Litijsko ulico in Virsko cesto

15. 1. 2019 350