Postavitev Strička – začasna občinska oblast pod Pustno sekcijo Vir

19. 2. 2019 Izbrisan U. 215