Projektna skupina za pregled cen komunalnih storitev

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik komisije mag. Tomaž DEŽELAK
  • namestnica predsednika mag. Renata KOSEC
  • član Janez AVSEC
  • član Marjan RAVNIKAR
  • član Metod MARČUN
  • član mag. Bojan ARH
  • član Roman LENASSI
  • član Marko FATUR, Direktor Javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o.
  • član Edvard JEŠELNIK, Direktor občinske uprave
  • član Andrej BOKAN, Vodja Oddelka za komunalne zadeve