Projektna skupina za pregled cen komunalnih storitev

komisija.cene@domzale.si
Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik komisije, mag. Tomaž DEŽELAK
  • namestnica predsednika, mag. Renata KOSEC
  • član, Janez AVSEC
  • član, Marjan RAVNIKAR
  • član, Metod MARČUN
  • član, mag. Bojan ARH
  • član, Roman LENASSI
  • član, Marko FATUR, Direktor Javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o.
  • član, Edvard JEŠELNIK, Direktor občinske uprave
  • član, Andrej BOKAN, Vodja Oddelka za komunalne zadeve