Finančna uprava RS je pričela z izdajanjem odmer NUSZ

6. 6. 2019 480