Javna objava poročila o prejetih pripombah na javno razgrnjen predlog modelov vrednotenja nepremičnin

26. 2. 2020 273