Javna objava poročila o prejetih pripombah na javno razgrnjen predlog modelov vrednotenja nepremičnin

26. 2. 2020 Jana G. 205