Začetek rekonstrukcije ceste Dob–Češenik-Turnše - 1. faza

18.08.2020 Jana G. 152