Začetek obnove trzinske obvoznice

6. 10. 2020 Izbrisan U. 646