Zapora predora Golovec

8. 3. 2021 Izbrisan U. 299