Pobuda za spremembe in dopolnitve OPN

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku