Ponudba za odkup nepremičnine nosilcu predkupne pravice

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku