Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov