Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve (LP)

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov