Prenovljena vstopna točka na Šumberku

28. 6. 2021 Izbrisan U. 425