Ureditev navezave pešpoti v središču mesta

2. 9. 2021 656