Občinski podrobni prostorski načrt za širitev kmetije Černivec v Zgornjih Jaršah- Stališče

28. 9. 2021 Izbrisan U. 92
28.09.2021
Objave in pozivi
NE