PRAVILA o izrabi oglasnega prostora javnega glasila Slamnik za predstavitev kandidatov in kandidatnih list ob razpisu volitev v Državni zbor RS, ki bodo dne 24. aprila 2022

21. 2. 2022 Izbrisan U. 170