Gradnja krožišča v središču mesta in prometni režim

15. 7. 2022 329