Postopek za pridobitev brezplačnih plakatnih mest za volitve predsednika republike

24. 8. 2022 171