Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju v Preserjah in na Homcu

14. 9. 2022 188