OBVESTILO O ODSTRANITVI OBSTOJEČEGA OBJEKTA  »SAVSKA CESTA 33«

3. 10. 2022 Živa L. 274