Asfaltiranje prekopa na Prešernovi cesti v Dobu

29. 11. 2022 140