Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednica, Andreja POGAČNIK JARC, LTD-Toni Dragar-Lista za vse generacije
  • namestnik predsednice, Matej ORAŽEM, LMM
  • članica, mag. Renata KOSEC, LTD-Toni Dragar-Lista za vse generacije
  • članica, Urška JAVORNIK, LMŠ
  • član, Robert HROVAT, SDS
Člani (mandat 2014 do 2018)
  • predsednica, Andreja POGAČNIK JARC, LTD-Toni Dragar-Lista za vse generacije
  • članica, Marija PUKL, DeSUS
  • član, mag. Primož ŠKOFIC, SMC
  • članica, mag. Renata KOSEC, LTD-Toni Dragar-Lista za vse generacije
  • član, Robert HROVAT, SDS