Občinski svet sprejel sklep o ustanovitvi in pristojnosti delovnih teles

27. 12. 2022 63