2. seja občinskega sveta

11. 1. 2023 Nataša K. 908
Seja je potekala dne 26.01.2023 ob 16.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o financiranju političnih strank iz proračuna Občine Domžale (Št. 1 - 2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.01.2023
Začetek veljavnosti: 31.01.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinski svet
Sklepi o imenovanju delovnih teles Občinskega sveta Občine Domžale (Št. 1 - 2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.01.2023
Začetek veljavnosti: 31.01.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinski svet
Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Domžale (Št. 1 - 2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.01.2023
Začetek veljavnosti: 31.01.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadzorni odbor
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Domžale (Št. 1 - 2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.01.2023
Začetek veljavnosti: 31.01.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska volilna komisija
Sklep o programu dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2023 (Št. 1 - 2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.01.2023
Začetek veljavnosti: 31.01.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinski svet