Občinski svet je sprejel pravilnik o znižanju sejnin

17. 2. 2023 398