Občinski svet sprejel proračuna za leti 2017 in 2018

57